Stichting

 

Doelstelling zoals vermeld in de statuten

  • Het aanbieden van gespecialiseerde dagbesteding voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
  • Het aanbieden van sport voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel in een prikkelarme in een kleinschalige prikkelarme omgeving.
  • Herkenning en erkenning van de deelnemers en hun naaste.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Breinpuzzel ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten , gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Breinpuzzel heeft nog geen personeel in dienst.

Activiteiten verslag

De activiteiten van de Breinpuzzel bestaan uit het bieden van op de individu afgestemde creatieve dagbesteding in Rotterdam. Het aanbieden van sporten in kleine groepen in een rustige prikkelarme omgeving. Beide activiteiten zijn gericht op het welbevinden, het stimuleren en motiveren van cognitie, motoriek, balans, coördinatie. Het realiseren van thema bijeenkomsten voor mensen rondom de deelnemers. Het vinden en onderhouden van  naamsbekendheid in diverse netwerken, samenwerkingen met professionals met als aandachtsgebied Niet Aangeboren Hersenletsel.

 

Verkort beleidsplan.

Het beleid van de Breinpuzzel is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met als hoofdtaak  het realiseren van de dagbesteding, en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen.

Naast de dagbesteding word een vrijwilligersbeleid, een laagdrempelige scholing op maat opgesteld voor vrijwilligers en andere professionals in de zorg.

Breinpuzzel heeft geen winstoogmerk. Het batige saldo na vereffening moet worden besteed conform  de doelstelling. De Breinpuzzel genereerd inkomsten vanuit het PGB, het aanvragen van fondsen die aansluiten bij onze doelen. Donateurs verwerven via netwerken van bestuurders en andere betrokkenen, vrijwilligers en via de lokale media.

De administratie van de Breinpuzzel wordt gevoerd door de secretaris met behulp van een extern administratie kantoor.

Beide bestuursleden hebben evenveel bevoegdheid, de verdeling van taken is geplaatst, de taken zijn transparant en kunnen overgenomen  worden indien nodig van elkaar.

Info

Stichting de Breinpuzzel
Sommelsdijkstraat 40
3086BN Rotterdam
Nederland

Telefoon : 010-8435090
Email : [email protected]
Website: www.debreinpuzzel.nl

KVK nr 69928495
RSIN: 858068151
IBAN: nl 95 RABO 0324044208

 

Bestuur

E. Gravesteijn

[email protected]
Secretaris, Voorzitter, Penningmeester

J. Kalkman

[email protected]
Secretaris, Voorzitter, Penningmeester

Downloads