Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Goede dagbesteding voor een beter leven met NAH

Wat is een Niet Aangeboren Hersenletsel?

Er zijn verschillende redenen waardoor een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan ontstaan, bijvoorbeeld door een ongeluk of ziekte. Hierdoor zijn delen van de hersenen zodanig beschadigd dat iemand met een NAH bepaalde dingen opnieuw moet aanleren of misschien niet meer zal kunnen doen. Er zijn allerlei behandelingen beschikbaar voor iemand waarbij een hersenletsel wordt geconstateerd. Bij deze behandelingen wordt er vooral wordt gefocust op training en herstel. Dit gebeurt vaak al in het ziekenhuis, revalidatiecentrum of later bij een therapeut.

Wat kun je doen tijdens en na de behandeling van NAH?

Tijdens en na de behandeling van een NAH zijn er veel dingen die spelen voor de persoon met een hersenletsel. Het normale leven kan erg lastig zijn geworden. Ook voor de familie en directe omgeving is het een uitdagende tijd, wat kan wel wat kan niet? Bij dit ontbrekende puzzelstuk van het leven met NAH staat de BreinPuzzel u met raad en daad bij.

Bij ons op de dagbesteding kan iemand met Nah onder begeleiding van professionals en geschoolde vrijwilligers een (nieuwe) invulling geven aan zijn/haar leven. En samen met zijn directe omgeving de weg vinden naar de puzzelstukken van mogelijkheden voor de toekomst.

In de BreinPuzzel worden familiebijeenkomsten gehouden, waarbij men elkaar kan ontmoeten en ervaringen uitwisselen over het leven van een naaste.

Deze worden 4 maal per jaar gehouden, met telkens een ander thema.

Dit zijn bijeenkomsten voor genodigden, wilt u deze graag bijwonen? Zie agenda voor de datums, hier kunt u zich via de mail opgeven.

Sport & Beweging met NAH

Fysieke training is belangrijk voor het lichaam en stimuleert ook de doorbloeding van de hersenen. Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel is het daarom belangrijk om goed te blijven bewegen om zo te zorgen dat de hersenen gestimuleerd worden dat de schade die is opgelopen aan de hersenen kan verbeteren of herstellen. In de Breinpuzzel besteden we hier veel aandacht aan.

Meer informatie over NAH

Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden die er zijn voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel? U kunt ook contact met ons opnemen, wij geven u graag meer informatie en samen met u zoeken naar een goede oplossing.

Meer weten?