Over Stichting Breinpuzzel

Dagbesteding onder volwassen mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Ontstaan & Doelstelling

Wij zijn Stichting de Breinpuzzel gestart in 2018. Door onze werkervaring in de revalidatie van mensen met NAH, liepen wij er tegenaan dat er een tekort is aan gespecialiseerde dagbesteding voor mensen met NAH in de regio Rotterdam. Dit wordt verder ondersteund door het gehouden regio onderzoek in 2017 onder de doelgroep.

NAH en dan?
Veelal is het voor een ieder een enorme puzzel om na deze breuklijn die je hebt gekregen in je leven door de NAH, weer een zinvolle dagbesteding te vinden. Dagbesteding moet leuk en zinvol zijn, door middel van diverse activiteiten, zowel creatief als sportief, worden de cognitie, coördinatie en motoriek in stand gehouden en verbeterd.
Wij willen je hierbij ondersteunen, bij ons krijg je de ruimte om het weer op te pakken of om te ontdekken waar je mogelijkheden liggen. Kortom wij bieden u een unieke dagbesteding, begeleiding, advisering en ontmoetingsmogelijkheid gespecialiseerd op het gebied van NAH.

Bij Stichting de Breinpuzzel kom je in contact met lotgenoten, en geeft je dagen weer invulling en leer je de draad van het leven weer op te pakken. Ook je partner/familie/gezinsleden bieden wij een plek voor ontmoeting.

Doelstelling

Dagbesteding voor volwassen met NAH, waarin wij uitgaan van de individuele deelnemer, zodoende een bijdrage te leveren aan een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen met NAH.

Wie zijn wij?

Het BreinPuzzel team bestaat uit NAH geschoolde professionals, vrijwilligers en leerlingen. Door onze kleinschaligheid zijn we laagdrempelig, toegankelijk en zijn we dagelijks betrokken bij onze deelnemers. Maar ook voor de naasten is aandacht en een luisterend oor. In de Breinpuzzel zien we problemen als uitdagingen voor nieuwe mogelijkheden.
Neem gerust contact met ons op, dan bespreken wij met elkaar welke route we gaan uitstippelen samen met u.

Partners

Naast de dagbesteding hebben mensen met een NAH vaak gerichte therapie nodig, om te behouden of verbeteren van beweging, spraak, omgaan met emoties. Daarom werken wij nauw samen met professionals en instanties om de dagbesteding beter te kunnen aansluiten op de bestaande programma’s. Verder werken onze partner professionals bij ons op locatie zodat voor fysiotherapie, logopedie of maatschappelijke hulp niet extra gereisd hoeft te worden het de oefeningen in een vertrouwde omgeving kunnen plaatsvinden.

Logopedie

Diane Sinke-Keijer

Fysiotherapie

Paramedisch Beweegcentrum “De Beweging”

Fysiotherapie

Zuiderterras

Ergotherapie

Meertens

Maatschappelijk medewerker

Arianne Groenendijk

Muziek therapeut

Lara Groen

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op